Polityka prywatności - informacja RODO

Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Catering Service Czochara Machnicki sp.j. ul. Powstańców 1/1 , 41-500 Chorzów.

W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Twojego zamówienia oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania w ramach składanego zamówienia uniemożliwi jego realizację.

Jakie przysługują mi prawa?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.

Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
 • okres 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.
Jak mogę się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: diety@fitfoodservice.pl
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

Klauzule zgód:

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgoda na przesłanie oferty drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kontakt marketingowy przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji elektronicznej

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FITFOODSERVICE.PL
 • Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem) dostępnego pod adresem fitfoodservice.pl jest Catering Service Czochara Machnicki sp.j. ul. Powstańców 1/1 , 41-500 Chorzów. Email: diety@fitfoodservice.pl Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Operator.
 • Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych i promocyjnych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego zawarcia umowy i świadczenia usług przez Operatora.
 • Przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych będzie się odbywało wyłącznie na podstawie osobnych zgód wyrażonych przez Użytkownika na rzecz Operatora.
 • W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, dane te nie będą przetwarzane w tych celach.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach:
  • prawidłowego zawarcia umowy, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji usług przez Operatora, w tym w szczególności:
   • założenia konta Użytkownika,
   • realizacji zamówień,
   • kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych formularzy kontaktowych i danych teleadresowych,
   • rozliczenia należności za usługi świadczone przez Operatora na rzecz użytkownika,
   • marketingowych i promocyjnych.
 • Dane osobowe związane podane podczas zakładania konta użytkownika, przetwarzane będą do czasu żądania usunięcia konta, dane przetwarzane w ramach realizacji zamówienia, będą przetwarzane do zakończenia jego realizacji, po zakończeniu korzystania z usług Operatora dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez pięć pełnych lat liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie zakończenia z korzystania usług. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych będą one przetwarzane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od dnia 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody.
 • Operator ma prawo przesyłać na adres e-mail Użytkownika informacje odnośnie zmian funkcjonalności sklepu odnoszące się do zakresu usług świadczonych na rzecz Użytkownika, niezbędne powiadomienia związane z bieżącą obsługą oraz powiadomienia związane z dochodzeniem roszczeń własnych z tytułu świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 • Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
  • Udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • ujawnieniem albo utratą,
  • zniszczeniem,
  • nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
Informacje dodatkowe